Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-35/2019 2019-11-27; Przetarg nieograniczany na zagospodarowanie terenu patio zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na zagospodarowanie terenu patio zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie 

Warszawa, dnia 27.11.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-35/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik nr 6 do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania