Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-33/2019 2019-11-21; Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

Warszawa, dnia 21.11.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-33/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania