Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-34/2019 2019-11-13; Przetarg nieograniczony na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych 

Warszawa, dnia 13.11.2019 r.

Nr sprawy: TW/ZP-34/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ- wersja edytowalna
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania