Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-30/2019, 2019-10-15; Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

Warszawa, dnia 15.10.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-30/2019

Nr ogłoszenia:

SIWZ
Załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania