Zamówienia publiczne
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Public orders
List
Description
Announcement Result
EZ/ZP-27/2019, 2019-09-12; Przetarg nieograniczony na adaptację sali wykładowej i pomieszczeń przyległych w budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na adaptację sali wykładowej i pomieszczeń przyległych w budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

Warszawa, 12.09.2019

Case number: EZ/ZP-27/2019

Announcement number:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ w wersji edytowalnej
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zakres projektu
Załącznik nr 2 do PFU
Załącznik nr 1 do PFU
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania