Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TP/ZP-28/2019, 2019-09-11; Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na sukcesywne świadczenie usług hotelowych

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr umowy POWR.02.06.00-00-0057/17-00.

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na usługę sukcesywnego świadczenia usług hotelowych

 

Warszawa, dnia 11.09.2019 r.

Nr sprawy: TP/ZP-28/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (WORD)
Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne
Informacja z otwarcia ofert
Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania