Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TP/ZP-21/2019; 2019-08-22; Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na usługę przeprowadzenia kompleksowej diagnozy społeczno-zawodowej

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr umowy POWR.02.06.00-00-0057/17-00.

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na usługę przeprowadzenia kompleksowej diagnozy społeczno-zawodowej

Warszawa, dnia 22.08.2019 r.

Nr sprawy: TP/ZP-21/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne dla Wykonawców
Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (WORD)
Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne.
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert.
Informacja o wyniku postępowania