Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-24/2019; 2019-08-21; Przetarg nieograniczony na adaptację sali wykładowej i pomieszczeń przyległych w budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


 na adaptację sali wykładowej i pomieszczeń przyległych w budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

Warszawa, dnia 21.08.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-24/2019

Nr ogłoszenia: 588246-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ dla Wykonawców
Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ w wersji edytowalnej
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zakres projektu
Załącznik nr 1 do PFU
Załącznik nr 2 do PFU
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania