Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-23/2019; 2019-08-14; Przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie 

Warszawa, dnia 14.08.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-23/2019

Nr ogłoszenia: 586628-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ dla Wykonawców
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania