Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-20/2019, 2019-08-08; Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Warszawie i w Łodzi

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Warszawie i w Łodzi

Warszawa, dnia 08.08.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-20/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania