Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-14/2019, 2019-07-03; Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę samochodu osobowego 

Warszawa, dnia 03.07.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-14/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania