Zamówienia publiczne
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Public orders
List
Description
Announcement Result
TA/ZP-13/2019, 2019-07-03; Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania wraz z serwerem backupu dla systemu finansowo-księgowego firmy SIMPLE

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę oprogramowania wraz z serwerem backupu dla systemu finansowo-księgowego firmy SIMPLE 

Warszawa, 03.07.2019

Case number: TA/ZP-13/2019

Announcement number:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1.1. do SIWZ w wersji edytowalnej
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania