Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-13/2019, 2019-07-03; Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania wraz z serwerem backupu dla systemu finansowo-księgowego firmy SIMPLE

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę oprogramowania wraz z serwerem backupu dla systemu finansowo-księgowego firmy SIMPLE 

Warszawa, dnia 03.07.2019 r.

Nr sprawy: TA/ZP-13/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1.1. do SIWZ w wersji edytowalnej
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania