Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NK/ZP-12/2019, 2019-07-03; Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138a ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 750.000 Euro na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie i w Łodzi

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie i w Łodzi

Warszawa, dnia 03.07.2019 r.

Nr sprawy: NK/ZP-12/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej
Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Dane dotyczące zakładu pracy
Wyjaśnienia dla Wykonawców-2
Informacja z otwarcia ofert.
Informacja o wyniku postępowania