Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-11/2019, 2019-06-19; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie zapytania o cenę na ukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych 

Warszawa, dnia 19.06.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-11/2019

Nr ogłoszenia:

Wyjaśnienia dla wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania