Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-10/2019, 2019-06-11; Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi 

Warszawa, dnia 11.06.2019 r.

Nr sprawy: TA/ZP-10/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (WORD)
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania