Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-8/2019, 2019-04-12; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie zapytania o cenę na ukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych 

Warszawa, dnia 12.04.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-8/2019

Nr ogłoszenia:

Wyjaśnienia dla wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 3 oraz zmiana terminu składania ofert.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania