Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-6/2019, 2019-04-02; Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

Warszawa, dnia 02.04.2019 r.

Nr sprawy: TA/ZP-6/2019

Nr ogłoszenia: 532381-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ dla Wykonawców
Załącznik nr 1, 2, 2a, od 2.1 do 2.5, 3, 4 do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik nr 1.1. do SIWZ
Załącznik nr 1.2 do SIWZ
Załącznik nr 1.3 do SIWZ
Załącznik nr 1.3 do SIWZ
Załącznik nr 1.3 do SIWZ
Załącznik nr 1.4 do SIWZ
Załącznik nr 1.5 do SIWZ
Benchmarks PassMark - High CPU z dnia 5.03.2019 r.
Benchmarks PassMark - High GPU z dnia 5.03.2019 r.
Benchmarks PassMark - Middle GPU z dnia 5.03.2019 r.
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania