Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-7/2019, 2019-03-29; Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi 

 

 

Warszawa, dnia 29.03.2019 r.

Nr sprawy: TA/ZP-7/2019

Nr ogłoszenia: 531613-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (WORD)
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania