Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-5/2019, 2019-03-08; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Warszawa, dnia 08.03.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-5/2019

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania