Zamówienia publiczne
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Public orders
List
Description
Announcement Result
TA/ZP-6/2019, 2019-03-07, Dialog Techniczny na Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego

 

OGŁOSZENIE  O  DIALOGU  TECHNICZNYM  NA

 

dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

 

Warszawa, 07.03.2019

Case number: TA/ZP-6/2019

Announcement number:

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Sprzętu
Benchmarks PassMark - High CPU z dnia 5.03.2019 r.
Benchmarks PassMark - High GPU z dnia 5.03.2019 r.
Benchmarks PassMark - Middle GPU z dnia 5.03.2019 r.
Protokół zakończenia Dialogu Technicznego