Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-4/2019; 2019-02-28; Przetarg nieograniczony na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego  na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

Warszawa, dnia 28.02.2019 r.

Nr sprawy: TA/ZP-4/2019

Nr ogłoszenia: 519481-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ dla Wykonawców
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania