Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-3/2019, 2019-02-27; przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi 

Warszawa, dnia 27.02.2019 r.

Nr sprawy: TA/ZP-3/2019

Nr ogłoszenia: 518949-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (WORD)
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców (2)
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania