Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-2/2019, 2019-01-11. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na usługę ochrony osób i mienia

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 


na usługę ochrony osób i mienia w Warszawie i w Łodzi

Warszawa, dnia 11.01.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-2/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie na usługę ochrony osób i mienia w Warszawie i w Łodzi (PDF)
Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (WORD)
Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty