Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-1/2019, 2019-01-11. Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOw trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych

Warszawa, dnia 11.01.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-1/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
A-2 Meble biurowe
A-3 Meble laboratoryjne
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania