Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-27/2018, 2018-11-14; Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na dostawę samochodu osobowego

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie z wolnej ręki na dostawę samochodu osobowego

Warszawa, dnia 14.11.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-27/2018

Nr ogłoszenia:

Informacja o wyniku postępowania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia