Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-26/2018, 2018-11-13; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Łodzi

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Łodzi

Warszawa, dnia 13.11.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-26/2018

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania