Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-21/2018, 2018-10-29; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi

Warszawa, dnia 29.10.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-21/2018

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania w Części 2 zamówienia
Informacja o wyniku postępowania