Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-19/2018, 2018-10-02; Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOw trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę samochodu osobowego

Warszawa, dnia 02.10.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-19/2018

Nr ogłoszenia: 630720-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o unieważnieniu postępowania