Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-17/2018, 2018-09-20; Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego  na adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania

Warszawa, dnia 20.09.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-17/2018

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Testy
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (WORD)
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania