Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-15/2018, 2018-08-28; Przetarg nieograniczony na modernizację węzła cieplnego w budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację węzła cieplnego w budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

Warszawa, dnia 28.08.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-15/2018

Nr ogłoszenia: 609395-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ
Załącznik nr 12 do SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (WORD)
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania