Public orders
List
Description
Announcement Result
TP/ZP-8/2018, 2018-07-20, przetarg nieograniczony na zorganizowanie ogólnopolskich konkursów fotograficznego i filmowego

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie ogólnopolskich konkursów fotograficznego i filmowego popularyzujących prace w zawodach objętych Projektem pn. "Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+"F

Warszawa, 20.07.2018

Case number: TP/ZP-8/2018

Announcement number: 592512-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ dla Wykonawców
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania