Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-12/2018, 2018-07-16; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw

Warszawa, dnia 16.07.2018 r.

Nr sprawy: TW/ZP-12/2018

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
Informacja o wyniku postępowania