Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-10/2018, 2018-06-27; Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do monitorowania hodowli komórkowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę systemu do monitorowania hodowli komórkowych

Warszawa, dnia 27.06.2018 r.

Nr sprawy: TA/ZP-10/2018

Nr ogłoszenia: 580040-N-2018

Ołoszenie o zamówieniu
SIWZ dla Wykonawców
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania