Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-3/2018, 2018-02-08; postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 

 

na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Warszawa, dnia 08.02.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-3/2018

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert.
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych