Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-3/2018, 2018-01-31; Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót remontowo-budowlanych w związku z realizacją projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku CIOP-PIB"

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na wykonanie robót remontowo-budowlanych w związku z realizacją projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku CIOP-PIB"

Warszawa, dnia 31.01.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-3/2018

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Informacja o wyniku postępowania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia