Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-19/2017, 2017-12-15; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi

Warszawa, dnia 15.12.2017 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-19/2017

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania