Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-15/2017, 2017-11-02; Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

Warszawa, dnia 02.11.2017 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-15/2017

Nr ogłoszenia: 610467-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ - w wersji edytowalnej (WORD)
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 1 do SIWZ - w wersji edytowalnej - po zmianach
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Informacja o unieważnieniu postępowania