Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TO/ZP-11/2017, 2017-10-31; Przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2018 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na  prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2018 r. 

Warszawa, dnia 31.10.2017 r.

Nr sprawy: TO/ZP-11/2017

Nr ogłoszenia: 609565-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ - w wersji edytowalnej (WORD)
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Załączniki do SIWZ - w wersji edytowalnej - po zmianach (WORD)
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Załącznik nr 1 i 3 do SIWZ w wersji edytowalnej - po zmianach 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania