Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
2017-10-25, EZ/ZP-12/2017; Przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym.

Warszawa, dnia 25.10.2017 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-12/2017

Nr ogłoszenia: 607001-N-2017

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ - w wersji edytowalnej (WORD)
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania