Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-7/2017, 2017-07-20; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw

Warszawa, dnia 20.07.2017 r.

Nr sprawy: TW/ZP-7/2017

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania