Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-3/2017 2017-03-29; Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę samochodu osobowego.

Warszawa, dnia 29.03.2017 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-3/2017

Nr ogłoszenia: 54024 - 2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 3
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania