Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-1/2017, 2017-02-13; Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi opieki serwisowej i opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP oraz opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania systemowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na świadczenie usługi opieki serwisowej i opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP oraz opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania systemowego 

Warszawa, dnia 13.02.2017 r.

Nr sprawy: TA/ZP-1/2017

Nr ogłoszenia: 24013 - 2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania