Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-2/2017, 2017-01-04, Dialog Techniczny na Serwis pogwarancyjny serwerowego systemu wsparcia portalu oraz serwis pogwarancyjny systemu bezpieczeństwa sieci lokalnej i jej połączenia z Internetem

 

OGŁOSZENIE  O  DIALOGU  TECHNICZNYM  NA

 

Serwis pogwarancyjny serwerowego systemu wsparcia portalu oraz serwis pogwarancyjny systemu bezpieczeństwa sieci lokalnej i jej połączenia z Internetem

Do Dialogu Technicznego do dnia 10.01.2017 r. godz.16:00 przystąpiły i zostały dopuszczone następujące firmy:

1. COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa
 

Warszawa, dnia 04.01.2017 r.

Nr sprawy: TA/ZP-2/2017

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego
Załącznik nr 1 do ogloszenia - Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna