Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-5/2016, 2016-07-08; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw.

Warszawa, dnia 08.07.2016 r.

Nr sprawy: TW/ZP-5/2016

Nr ogłoszenia:

Informacja o wyniku postępowania