Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-16/2014, 2014-12-30; Postępowanie w trybie zapytania o cenę na ochronę osób i mienia w Łodzi

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia w Łodzi

Warszawa, dnia 30.12.2014 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-16/2014

Nr ogłoszenia:

Pismo o wyniku postępowania