Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TO/ZP-10/2014, 2014-10-08; Ogłoszenie sprzedaż w prenumeracie na 2015 r. czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na sprzedaż w prenumeracie na 2015 r. czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism  krajowych

Warszawa, dnia 08.10.2014 r.

Nr sprawy: TO/ZP-10/2014

Nr ogłoszenia: 212089 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ dla Wykonawców po zmianach
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania