Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-6/2014, 2014-06-02; Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi

 

Warszawa, dnia 02.06.2014 r.

Nr sprawy: TA/ZP-6/2014

Nr ogłoszenia: 118377 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy – Załącznik nr od 1.1. do 1.5 do SIWZ
Wyjaśnienia dla wykonawców