Public orders
List
Description
Announcement Result
TO/ZP-24/2012, 2012-11-20, Sprzedaż w prenumeracie czasopism zagranicznych i krajowych w 2013 r.

Warszawa, 20.11.2012

Case number: TO/ZP-24/2012

Announcement number: 244683 - 2012