Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TO/ZP-24/2012, 2012-11-20, Sprzedaż w prenumeracie czasopism zagranicznych i krajowych w 2013 r.

Warszawa, dnia 20.11.2012 r.

Nr sprawy: TO/ZP-24/2012

Nr ogłoszenia: 244683 - 2012