Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-21/2012, 2012-10-11, Zakup paliw w systemie bezgotówkowym

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zakup paliw w systemie bezgotówkowym

Ogłoszenie o zamówieniu :SIWZ do pobrania :Wyjaśnienia :Wyjaśnienia - 17.10.2012 r.

Warszawa, dnia 11.10.2012 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-21/2012

Nr ogłoszenia: 217275 - 2012