Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
CE/ZP-19/2012, 2012-09-10, Przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie materiałów edukacyjnych

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie materiałów edukacyjnych

Warszawa, dnia 10.09.2012 r.

Nr sprawy: CE/ZP-19/2012

Nr ogłoszenia: -